MAATREGELEN ROND CORONA VERSPREIDING

DAGELIJKE WERKING VOLGENS CODE ROOD

De Buiteling werkt op dit moment in code rood.  Voor de dagelijkse werking van onze opvang betekent dit:

  • ouders blijven wachten aan het onthaal, ze mogen niet binnenkomen in onze lokalen
  • we organiseren geen uitstappen meer 
  • de ateliers met externe partners kunnen niet meer doorgaan (boks, klimmen, dansen, yoga…) Onze interne ateliers met begeleiders blijven wel gewoon doorlopen!

Voor meer informatie kan je terecht bij de verantwoordelijke:

OPVANG WEEK 29/3 tot 2/4 en PAASVAKANTIE

Corona-update!

De Buiteling blijft volgende week voor- en naschoolse opvang organiseren! Opgelet! Om het contact tussen kinderen uit verschillende klassen zo laag mogelijk te houden, zal de opvang enkel beschikbaar zijn voor kinderen van ouders die niet van thuis uit kunnen werken. Kom uw kleuter bij voorkeur meteen na school ophalen!

Paasvakantie (6 april – 16 april) We vragen u met aandrang nu al een andere oplossing te zoeken voor de opvang van uw kind(eren). Wij zullen enkel kinderen opvangen van ouders die in de onmogelijkheid verkeren om thuis te werken. Hiervoor vragen wij u om een attest van de werkgever (onmogelijkheid tot thuiswerk) ten laatste maandag 29/3 te bezorgen en dit van beide ouders. Contacteer ons zo snel mogelijk om de inschrijving van uw kind(eren) te annuleren of om ons uw attest te bezorgen.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Beste ouders,

Iemand die ziek is of een verhoogd risico heeft op corona kan niet naar De Buiteling komen! Als je kind al ingeschreven is, maar omwille van quarantaine niet naar de opvang kan komen, wordt je inschrijving niet gefactureerd of terugbetaald. 

Kinderen zonder symptomen kunnen ook anderen besmetten!

Je hebt een verhoogd risico op corona

  • als je terug komt uit een regio in de oranje of rode zone of
  • als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het corona virus

Volg het advies van je huisarts op als je in quarantaine bent! Ook al heeft een kind geen symptomen, neem geen risico’s. Wij vertrouwen op iedereen om de scholen en De Buiteling veilig te houden voor alle kinderen en medewerkers.

Breng elkaar niet in gevaar!

Samen staan we sterk tegen corona 

RICHTLIJNEN IN DE BUITELING

  • Wij proberen bij kinderen vanaf de lagere school (6 jaar) zo veel mogelijk de minimum afstand van 1,5m te bewaren.
  • Wij dragen steeds mondmaskers als we die afstand niet kunnen bewaren.
  • Medewerkers van onze poets- en klusdienst dragen steeds een mondmasker, zij vermijden ruimtes waar kinderen aanwezig zijn.
  • Wij volgen dezelfde regels als onze partnerscholen bij het brengen en bij het ophalen van de kinderen. Beslist de school om geen ouders binnen te laten? Dan werkt De Buiteling op dezelfde manier.

DE KLEURCODES IN DE SCHOLEN

Als een school de code ROOD heeft, dan betekent dit dat er een wijde verspreiding is van het virus. In lagere scholen is er weinig verschil tussen code oranje en code rood. Als er veel besmettingen zijn in een bepaalde school, dan kan de school een tijdje sluiten. De Buiteling organiseert dan noodopvang in samenwerking met de school tijdens de uren van onze opvang voor en na de schooluren, zo lang er genoeg medewerkers zijn die veilig kunnen komen werken. Let op, voor noodopvang moet je inschrijven bij je school!

Als een school de code ORANJE heeft, dan betekent dit dat er ‘systematische besmettingen’ zijn. Dat betekent dat we strengere maatregelen nemen in de opvang. Meer info krijg je dan van de school zelf. De Buiteling organiseert bij code oranje geen ateliers die buiten de opvang doorgaan of ateliers die door partners worden gegeven. Alleen ateliers die in de opvang door onze eigen medewerkers worden gegeven, worden georganiseerd.

Als een school de code GEEL heeft, dan betekent dit dat er een laag risico op besmetting is, maar dat er wel corona maatregelen zijn. Als een partnerschool code geel heeft, dan organiseren wij onze opvang en al onze ateliers en activiteiten.

Als een school de code GROEN heeft, dan betekent dit dat er geen corona maatregelen meer nodig zijn. Dit kan enkel wanneer de gezondheidscrisis helemaal voorbij is.

BEDEK JE NEUS, JE MOND EN JE KIN WANNEER JE IN DE SCHOOLGEBOUWEN KOMT
JE MAG NIET NAAR BINNEN KOMEN, WACHT AAN HET ONTHAAL

Op het hele schoolgebied is het verplicht vanaf 12 jaar om neus, mond en kin te bedekken op 1 van deze manieren:

met een wegwerp mondmasker

met een mondmasker uit textiel

met een bandana of ‘buff’

met een sjaal

Als je een kind komt brengen of ophalen, doe dit dan alleen.
Probeer steeds dezelfde persoon het kind te laten brengen of ophalen.

BLIJF DE HYGIËNEMAATREGELEN VOLGEN

was je handen regelmatig met water en zeep

houd minimum 1,5m afstand van andere personen

wacht op je kind bij het onthaal, kom NIET binnen in onze lokalen

zieke kinderen of ouders mogen NIET naar de opvang komen

INFOPOSTERS - OUDERS

INFOPOSTERS - BEGELEIDERS