MAATREGELEN ROND CORONA VERSPREIDING

DAGELIJKE WERKING TIJDENS CORONAPANDEMIE

De kinderopvang werkt niet meer in kleurcodes. Wij nemen nog steeds enkele preventiemaatregelen om de werking veilig te kunnen organiseren !

  Voor de dagelijkse werking van onze opvang betekent dit:

 • ouders (slechts één per gezin !) zijn opnieuw welkom in de lokalen, maar moeten nog steeds een mondmasker dragen !
 • we organiseren opnieuw uitstappen maar maken hierbij geen gebruik van het openbaar vervoer
 • we organiseren opnieuw ateliers
 • al onze medewerkers dragen een mondmasker tijdens de opvang, ook buiten !
 • kinderen worden gestimuleerd hun handen regelmatig te wassen
 • kinderen van de derde graad (5° en 6° studiejaar) moeten binnen ook een mondmasker dragen. Buiten volgen wij het beleid van de school !

Voor meer informatie kan je terecht bij de verantwoordelijke:

Beste ouders,

Iemand die ziek is of een verhoogd risico heeft op corona kan niet naar De Buiteling komen! Als je kind al ingeschreven is, maar omwille van quarantaine niet naar de opvang kan komen, wordt je inschrijving niet gefactureerd of terugbetaald. 

Kinderen zonder symptomen kunnen ook anderen besmetten!

Je hebt een verhoogd risico op corona

 • als je terug komt uit een regio in de oranje of rode zone of
 • als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het corona virus

Volg het advies van je huisarts op als je in quarantaine bent! Ook al heeft een kind geen symptomen, neem geen risico’s. Wij vertrouwen op iedereen om de scholen en De Buiteling veilig te houden voor alle kinderen en medewerkers.

Breng elkaar niet in gevaar!

Samen staan we sterk tegen corona 

RICHTLIJNEN IN DE BUITELING

 • Wij proberen bij kinderen vanaf de lagere school (6 jaar) zo veel mogelijk de minimum afstand van 1,5m te bewaren.
 • Wij dragen steeds mondmaskers als we die afstand niet kunnen bewaren. Ook kinderen van het 5° en 6° leerjaar dragen mondmaskers !
 • Medewerkers van onze poets- en klusdienst dragen steeds een mondmasker, zij vermijden ruimtes waar kinderen aanwezig zijn.
 • Wij volgen dezelfde regels als onze partnerscholen bij het brengen en bij het ophalen van de kinderen. Beslist de school om geen ouders binnen te laten? Dan werkt De Buiteling op dezelfde manier.

DE KLEURCODES IN DE SCHOLEN

Als een school de code ROOD heeft, dan betekent dit dat er een wijde verspreiding is van het virus. In lagere scholen is er weinig verschil tussen code oranje en code rood. Als er veel besmettingen zijn in een bepaalde school, dan kan de school een tijdje sluiten. De Buiteling organiseert dan noodopvang in samenwerking met de school tijdens de uren van onze opvang voor en na de schooluren, zo lang er genoeg medewerkers zijn die veilig kunnen komen werken. Let op, voor noodopvang moet je inschrijven bij je school!

Als een school de code ORANJE heeft, dan betekent dit dat er ‘systematische besmettingen’ zijn. Dat betekent dat we strengere maatregelen nemen in de opvang. Meer info krijg je dan van de school zelf. De Buiteling organiseert bij code oranje geen ateliers die buiten de opvang doorgaan of ateliers die door partners worden gegeven. Alleen ateliers die in de opvang door onze eigen medewerkers worden gegeven, worden georganiseerd.

Als een school de code GEEL heeft, dan betekent dit dat er een laag risico op besmetting is, maar dat er wel corona maatregelen zijn. Als een partnerschool code geel heeft, dan organiseren wij onze opvang en al onze ateliers en activiteiten.

Als een school de code GROEN heeft, dan betekent dit dat er geen corona maatregelen meer nodig zijn. Dit kan enkel wanneer de gezondheidscrisis helemaal voorbij is.

BEDEK JE NEUS, JE MOND EN JE KIN WANNEER JE IN DE SCHOOLGEBOUWEN KOMT
JE MAG NIET NAAR BINNEN KOMEN, WACHT AAN HET ONTHAAL

Op het hele schoolgebied is het verplicht vanaf 12 jaar om neus, mond en kin te bedekken op 1 van deze manieren:

met een wegwerp mondmasker

met een mondmasker uit textiel

met een bandana of ‘buff’

met een sjaal

Als je een kind komt brengen of ophalen, doe dit dan alleen.
Probeer steeds dezelfde persoon het kind te laten brengen of ophalen.

BLIJF DE HYGIËNEMAATREGELEN VOLGEN

was je handen regelmatig met water en zeep

houd minimum 1,5m afstand van andere personen

wacht op je kind bij het onthaal, kom NIET binnen in onze lokalen

zieke kinderen of ouders mogen NIET naar de opvang komen

INFOPOSTERS - OUDERS

INFOPOSTERS - BEGELEIDERS