INSCHRIJVEN

ALGEMENE INSCHRIJVING 2022-2023

Inschrijvingsdocumenten

Een volledig dossier bestaat uit de volgende documenten:

We hebben per kind een volledig ingevuld inschrijvingsdocument nodig. Dit document moet niet ieder jaar vernieuwd worden. Zorg wel dat wij steeds op de hoogte zijn van belangrijke informatie zoals allergieën, adreswijzigingen, …

Download: inschrijvingsformulier

Een attest van gezinssamenstelling kan je aanvragen bij je gemeente. Het is belangrijk dat alle kinderen van het gezin op het attest staan. Komt er een nieuw broertje of zusje naar De Buiteling? Breng dan een nieuw attest binnen.

In de meeste gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je een attest van gezinssamenstelling ook online opvragen via IRISbox of my.belgium.be.

We vragen ieder jaar in september een nieuw bewijs van inkomen. Daarmee berekenen we je tarief. Zo lang we dit bewijs niet hebben betaal je het standaard tarief.

Als je je bewijs bijvoorbeeld pas in december binnen brengt, dan krijg je pas vanaf december een verlaagd tarief. September, oktober en november worden dan niet herberekend.

Voor dit schooljaar 2022-2023 vragen we als bewijs van inkomen het aanslagbiljet 2020-2021 van de belastingen. We hebben een bewijs van inkomen nodig van elke ouder op de gezinssamenstelling.

Je aanslagbiljet van 2020-2021 kan je downloaden via de website My Minfin of my.belgium.be.

Betaal je dit jaar liever gewoon het standaardtarief? Dan kan je in de plaats van je aanslagbiljet ook het document Verklaring tarief 2022-2023 invullen en binnen brengen.

Je kan deze documenten afgeven op een van onze locaties AAN HET ONTHAAL of op ons hoofdkantoor.

Via e-mail kunnen de documenten opgestuurd worden naar inschrijven@debuiteling.be.

Voorwaarden voor inschrijving

  • Leeftijd: kinderen van de onthaalklas tot en met het zesde leerjaar
  • Je kind moet zindelijk zijn (geen pampers meer dragen)
  • Je kind moet Nederlands spreken en begrijpen

Tarieven

Wat zijn de prijzen van de opvang in De Buiteling?

Domiciliëring

De Buiteling zorgt ook voor je betaalgemak. Je kan je facturen automatisch betalen via domiciliëring.

ALLE LOCATIES
Inschrijven voor de speelweken (schoolvakanties)

ALLE LOCATIES
Inschrijven voor schoolopvang en schoolvrije dagen

ALLE LOCATIES
Inschrijven voor een schoolvrije dag is verplicht

Komt er een pedagogische studiedag aan op de school van je kind? Dan kan je inschrijven om een dag te komen spelen in De Buiteling.

Vraag hierover meer info in je eigen locatie.