BUITELING TEAMPAGINA

Dag lieve collega’s,

De corona-epidemie is opnieuw erger aan het worden. Daarom moeten we streng alle maatregelen volgen.

Volg je de corona-maatregelen op het werk niet op? Dan krijg je een officiële verwittiging van De Buiteling, dit komt in je werknemersdossier.

HEB JE CONTACT GEHAD MET IEMAND MET CORONA?

Wij verwachten van onze werknemers dat ze zich ook in hun privéleven goed aan de maatregelen van de overheid houden! Samen komen met grote groepen is nog steeds verboden. Respecteer de wetgeving!

Het kan gebeuren dat je plotseling ontdekt dat je in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Als je in contact gekomen bent met iemand die corona heeft BEL DAN JE VERANTWOORDELIJKE! Kom niet naar het werk!

We moeten dit via de telefoon bespreken, voor je terug in contact komt met je collega’s en de kinderen.

Het is belangrijk om te weten of jouw contact met de corona-patient een hoog risico of een laag risico op besmetting was. Dat hangt af van mondmasker, afstand, aanraking, buiten of binnen… We bespreken aan de telefoon samen wat er gebeurd is en wat je daardoor moet doen.

Als er twijfel is, dan overleggen de verantwoordelijken met Kind & Gezin.

Komen werken = anderen en hun familie in gevaar brengen, DIT KAN ABSOLUUT NIET! Het is ook jouw verantwoordelijkheid!

WAT MOET JE DOEN ALS JE IN QUARANTAINE MOET?

Als je in quarantaine moet ben je niet in ziekteverlof! Je bent dan in tijdelijke werkloosheid door overmacht. Dat betekent dat je loon voor die weken lager is dan normaal en dat dit apart aangevraagd moet worden.

Om die tijdelijke werkloosheid aan te kunnen vragen is het belangrijk om in te schrijven bij een vakbond of bij de hulpkas.
Bij een vakbond betaal je een maandelijkse bijdrage:

  • ABVV/FGTB (algemeen Belgisch vakverbond)
  • ACLVB/CGSLB (algemene centrale der liberale vakverbonden van België)
  • ACV/CSC (algemeen christelijk vakverbond)

Bij de HVW/CAPAC (hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) is inschrijven gratis.

OP VAKANTIE GEWEEST IN EEN ORANJE OF RODE ZONE?

Alle niet-essentiele verplaatsingen (dus ook vakantie) naar landen buiten de Europese unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen zijn nog steeds verboden.

De overheid heeft binnen Europa alle landen en gebieden een kleur-code gegeven:

  • GROEN: Reizen is mogelijk
  • ORANJE: Reizen kan, maar er zijn beperkingen: wanneer je terug komt ga je best 2 weken in quarantaine, doe je best een coronatest, …
  • ROOD: Reizen naar dit gebied is verboden

Naar een rood gebied mag je zeker niet op vakantie, ook niet met de auto. Als je door een reis naar een rode zone in quarantaine moet, dan betaalt de RVA je tijdelijke werkloosheidsuitkering waarschijnlijk niet

Als je terug komt uit een oranje of rode zone BEL DAN JE VERANTWOORDELIJKE voor je terug naar het werk komt!

Het is zoals altijd erg belangrijk dat je goed op tijd laat weten aan je verantwoordelijke dat je niet kan komen werken. Zo kunnen de planningen aangepast worden aan jouw afwezigheid.

WAAR ZIJN DE ORANJE EN RODE ZONES?

Je kan op deze websites van de overheid zien welke zones momenteel binnen die zone groen, oranje of rood zijn. Let wel op, want dit kan elke dag veranderen!

Zorg er dus voor dat je je goed informeert voor je naar het buitenland vertrekt. Het zou kunnen dat je niet gemakkelijk terug geraakt en dat je thuis nog in quarantaine moet, waardoor je een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet aanvragen voor de weken waarin je niet kan komen werken. Een werkloosheidsuitkering wordt ook niet zo snel uitbetaald als je loon, het kan dat je er een hele tijd op moet wachten.

INTERNE VACATURES

Op dit moment zijn er geen interne vacatures bij De Buiteling.

OP JE LOCATIE WERKEN

DE BASISREGELS

Herinner de kinderen aan de 4 basisregels en geef zelf het goede voorbeeld

was regelmatig je handen

gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje
en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak

heb je geen zakdoekje bij de hand,
hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

Blijf thuis als je ziek bent

IN DE OPVANG

was je handen bij aankomst,
na elk toiletbezoek, na niezen of snuiten,
voor elke maaltijd en voor je vertrekt

houd 1,5 m afstand van elkaar,
ook tijdens de pauzes

draag en was je mondmasker
op de correcte manier

(meer info beneden)

volg elke dag het hygiëneplan
voor een propere opvang

gebruik afwasbaar speelgoed en berg de rest op

in het hygiëneplan staat extra uitleg over wat er
elke dag gewassen en schoon gemaakt moet worden

verlucht de lokalen vaak
en speel veel buiten op de speelplaats

denk aan de contactbubbels
houd steeds dezelfde groepjes
van kinderen en collega’s bij elkaar,
zodat de groepjes elkaar niet kunnen besmetten

zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen

als een kind ziek wordt,
bel dan de ouders om het te komen halen
bel ook je verantwoordelijke
houd het kind apart van de andere kinderen

enkel begeleiders die helemaal gezond zijn
mogen komen werken
vermijd ook thuis contact met zieken

JE MASKER AANTREKKEN EN AFZETTEN

AANTREKKEN

Was je handen grondig met water en zeep,
voor je het masker aanraakt

Gebruik de uiteinden van de linten of rekkers
om het masker aan te doen

Raak de binnenkant van het masker niet aan
met je handen

Zorg dat het masker aansluit op je gezicht
bedek je neus, mond en kin

AFZETTEN

Was je handen grondig met water en zeep,
voor je het masker afzet

Gebruik de uiteinden van de linten of rekkers
om het masker uit te doen

Raak de binnenkant van het masker niet aan
en raak je gezicht niet aan

Gooi het masker meteen in de was
als je thuis komt

Doe het mondmasker zo weinig mogelijk aan en uit!
Als je het eventjes moet afzetten, leg het dan op een propere plaats die je daarna opnieuw kan proper maken.

Blijf 1,5 m afstand houden, raak je gezicht niet aan, blijf goed je handen wassen.

WANNEER DRAAG JE HET?

VERPLICHT
op het openbaar vervoer,
aan de halte en in het station

VERPLICHT
in de school
en in de opvang

Verplicht bij nauw contact:
waar het moeilijk is
om 1,5 m afstand te houden

Verplicht in de winkel

Aangeraden bij kwetsbare personen

NA ELK GEBRUIK WASSEN

30 minuten
op 60 graden

5 minuten koken in een kookpot
gebruik de pot niet meer voor eten

Op minder dan 60 graden wassen
= strijken op hoge temperatuur

MONDMASKERS BEWAREN

Op een propere plaats,
in een gesloten stoffen zak die je mee kan wassen
OF
droog en proper in een ziplock zakje

BLIJF IN CONTACT MET ELKAAR ♥

Omdat we jullie anders veel te hard zouden missen, willen we uitnodigen om via onze Facebook groep ‘Collega’s van De Buiteling’ contact te houden! Wie leuke ideetjes of tips heeft, een boodschap wilt doorgeven aan heel het team, groetjes wilt doen, … Mag dat daar zeker en vast doen:

INFORMATIE VOOR OUDERS

De informatie op deze pagina is helemaal bedoeld voor ons, de collega’s.

Voor de ouders is er een speciale infopagina over de maatregelen in onze opvang. Als jullie vragen krijgen mogen jullie de link naar die pagina doorgeven: